Wednesday, June 29, 2016

Darkness Visible by William Styron

നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. 

1. വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത് തീരരുതേ എന്നാഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നവ
2. ഓരോ വായന തീരുമ്പോഴും വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവ

ഇതിൽ  വില്യം സ്റ്റൈറണിന്റെ Darkness Visible എന്ന ആത്മകഥാപരമായ ഗ്രന്ഥം രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടും.

വിഷാദരോഗം അഥവാ Depression ഇന്ന് സർവസാധാരണമാണ്. അമേരിക്കയിൽ പത്തിലൊരാൾക്ക് വിഷാദരോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ബാക്കിയെല്ലാം പോലെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യത്തിനു ഒരു കൈയും കണക്കും ഇല്ലെങ്കിലും, തമിഴ്നാട്ടിൽ 2009 ൽ നടന്ന പഠനത്തിൽ 15% പേർക്ക്  വിഷാദരോഗം ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. സങ്കടകരമായ വസ്തുത എന്താണെന്നു വെച്ചാൽ ഇതിന് ചികിത്സ തേടുന്ന കാര്യം പോയിട്ട്, ഇത് ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമാണ് എന്നതു പോലും മിക്കവർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ്. തന്നെ  നാട്ടുകാര് ഒരു ഭ്രാന്തനായി ചിത്രീകരിക്കുമോ എന്ന പേടിയും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. Psychotherapy യിലൂടെയും Antidepressant medication ലൂടെയും, 80% വിഷാദരോഗവും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാമെന്നിരിക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണു എന്റെ തോന്നൽ.

തിരിച്ച് പുസ്തകത്തിലേക്ക്:

ഭ്രാന്തിന്റെയോ, ആത്മഹത്യയുടെയോ വക്കിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുമായിരുന്ന  തന്റെ വിഷാദരോഗത്തെ പറ്റി  ഗ്രന്ഥകാരൻ, അന്യാദൃശമായ കൈയടക്കത്തിലും വാക് വിസ്മയത്തിലും  തുറന്നെഴുതുമ്പോൾ  വായനക്കാരൻ കൂടെ അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോവുകയാണ്. 
പ്രശസ്തമായ Prix Mondial Cino Del Duca സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാൻ പാരീസിൽ എത്തിയത് സ്റ്റൈറൺ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.  കടുത്ത Depression state ൽ ആ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്ന സ്റ്റൈറൺ, ചടങ്ങിന്റെ സംഘാടകരെ വിഷമത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഡിന്നറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 25000$ ന്റെ പ്രൈസ് മണിയുടെ ചെക്ക്, കൈയിൽ കിട്ടി നിമിഷങ്ങൾക്കകം കളഞ്ഞുപോവുകയാണ് (ആരൊക്കെയോ കൂടി അത് പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്!)
അൽബേർ കമ്യു, വിൻസെന്റ് വാങ് ഗോഗ്, വിർജീനിയ വുൾഫ്. സില്വിയ പ്ലാത്. ഹെമിംഗ്‌വേ,  അബ്രഹാം ലിങ്കൺ  എന്നിങ്ങനെ  പ്രശസ്തരായ പലർക്കും വിഷാദരോഗം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും, എന്തായിരിക്കാം കാരണം എന്ന്  വ്യക്തമായി ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഗ്രന്ഥകാരൻ വിഷമിക്കുന്നു.  മദ്യപാനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയതായിരിക്കാം തന്നെ ഈ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് സ്റ്റൈറൺ സംശയിക്കുന്നു.
ആത്മഹത്യയുടെ വക്കോളമെത്തിയ അനുഭവത്തിൽ നിന്നു കൃത്യമായ ചികിത്സ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന  സ്റ്റൈറൺ ആ അനുഭവവും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് - അസാധാരണമായ വാൿചാതുരിയോടെ.

വർണ്ണിക്കാനാവാത്തതിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണു സ്റ്റൈറൺ തന്റെ Darkness Visible എന്ന പുസ്സ്തകത്തിലൂടെ.

വെറുതെയല്ല പ്രൊ. എം കൃഷ്ണൻ നായർ തന്റെ സാഹിത്യവാരഫലത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് “ബോധമനസ്സിന്റെയും ഉപബോധമനസ്സിന്റെയും   മൃദലചലനങ്ങളെയും പ്രചണ്ഡചലനങ്ങളെയും കലാത്മകമായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം വായനക്കാരെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കും”

Darkness Visible by William Styron. Amazon Rs 665 for paper back & Rs 249.20 for Kindle Edition.

No comments: